სტუმრად ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

I კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში