მე-8 კლასში ჩატარდა შემაჯამებელი გაკვეთილი ხელოვნებაში

მე-8 კლასში ჩატარდა შემაჯამებელი გაკვეთილი ხელოვნებაში (პედაგ. გ.სირბილაძე). თემა - ნატურმორტი. მოსწავლეებმა შესანიშნავად ახსნეს ნატურმორტის არსი, გამოავლინეს ცნობილი ნატურმორტისტების შემოქმედების ღრმა ცოდნა კარავაჯოდან ერიკ ვერტის შემოქმედებამდე, მათ თავად შექმნეს და დახატეს ნატურმორტები.