ღია გაკვეთილი მათემატიკაში

მესამე კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი მათემატიკაში (პედაგოგი ხათუნა ხარაძე). გაკვეთილის მიზანი იყო მოსწავლეებს გაეუმჯობესებინათ სივრცითი გეომეტრიული ფიგურების კონსტრუირების, ალგებრული გამოსახულების შედგენისა და გამოთვლის, ასევე თანამშრომლობის,  ჯგუფური მუშაობის და პრეზენტაციის უნარები.