+995 595 30 30 59

რეიტინგი

2017-18 სასწავლო წლის II სემესტრის შედეგებით რეიტინგით 10 და სრული ათოსანი მოსწავლეები:

V კლასი 

1. ესებუა ნუცა -10 (სრული ათოსანი)

2. მაისურაძე ლიზი - 10 (სრული ათოსანი)

3. კირვალიძე ნიკა - 10 (სრული ათოსანი)

4. მეტრეველი სანდრო - 10

5. მარღიაშვილი ქეთა - 10

 

VI კლასი 

1. იმნაიშვილი ქეთი - 10 (სრული ათოსანი)

2. სურმავა გუგა - 10 (სრული ათოსანი)

3. ხარაშვილი ოთო -10

4. ხომიზურაშვილი ანდრია - 10

 

VII კლასი

1. სირბილაძე თორნიკე - 10

2. სურმავა სანდრო - 10

3. ჯიქიძე მედეა -10

4. წიკლაური სალომე - 10

 

VIII კლასი 

1. კიკნაძე მარიამ - 10 (სრული ათოსანი)

2. ხუროძე ნუცა -10 (სრული ათოსანი)

3.მაისურაძე მარიამ - 10 (სრული ათოსანი)

4. მელიკ-მარუტოვა სალომე - 10

5. ხომიზურაშვილი დავით - 10

 

IX კლასი

1. ტარუღიშვილი მეგი - 10 (სრული ათოსანი)

2. კიკნაძე სალომე - 10 (სრული ათოსანი)

3. კუჭუაშვილი ნიკა - 10

4. ტაბატაძე მარიამ - 10

 

X კლასი

1. გიორგაძე აკაკი - 10

2. პარწიკანაშვილი მარიამ - 10

 

XI კლასი

1. ბუჯიაშვილი ნიკა - 10 (სრული ათოსანი)

2. ტარუღიშვილი დაჩი - 10 (სრული ათოსანი)

 

XII კლასი 

1. ხომერიკი ნიკა - 10 (სრული ათოსანი-ოქროს მედლის კანდიდატი) 

2. დვალი თინა - 10 (სრული ათოსანი-ვერცხლის მედლის კანდიდატი)

 

2017-18 სასწავლო წლის I სემესტრის შედეგებით სრული ათოსანი მოსწავლეები:

   1. ხომერიკი ნიკა - XII კლასი

   2. დვალი თინა - XII კლასი

   3. ბუჯიაშვილი ნიკა - XI კლასი 

   4. ტარუღიშვილი დაჩი - XI კლასი 

   5. ტარუღიშვილი მეგი - IX კლასი 

   6. კიკნაძე სალომე - IX კლასი 

 

2016-17 სასწ.წლის შედეგებით რეიტინგი 10 აქვთ შემდეგ მოსწავლეებს:

     V  კლასი

1. დობორჯგინიძე ლერი

2. სურმავა გუგა

3. ხარაშვილი ოთარ

4. ხომიზურაშვილი ანდრია

5. იმნაიშვილი ქეთი - სრული ათოსანი

    VI კლასი

1. გიორგაძე ნიკა

2. სურმავა სანდრო

3. ჯიქიძე დეა

4. სირბილაძე თორნიკე

    VII კლასი

1. კიკნაძე მარიამი

2. მაისურაძე მარიამი

3. მელიკ-მარუტოვი სალომე

4. ხომიზურაშვილი დავითი

5. ხუროძე ნუცა

    VIII კლასი

1. კიკნაძე სალომე -სრული ათოსანი

2. ტარუღიშვილი მეგი - სრული ათოსანი

3. ტაბატაძე მარიამ

4. კუჭუაშვილი ნიკოლოზ

      IX კლასი 

1. ვაშაკიძე ლუკა - სრული ათოსანი

2. გიორგაძე აკაკი

3. გოგიშვილი თემო

4. პარწიკანაშვილი მარი

    X კლასი

1. ბუჯიაშვილი ნიკა - სრული ათოსანი

2. ტარუღიშვილი დაჩი

    XI კლასი

1. ხომერიკი ნიკა - სრული ათოსანი

2. დვალი თინა

    XII კლასი

1. სილაგაძე დავით

2. არჩვაძე  ჯულია

 

2016-17 სასწ.წლის I სემესტრის შედეგებით რეიტინგი 10 აქვთ შემდეგ მოსწავლეებს:

    V  კლასი

1. იმნაიშვილი ქეთი 

2. დობორჯგინიძე ლერი

3. ხარაშვილი ოთარ

4. სურმავა გიორგი
 

VI კლასი

1.სირბილაძე თორნიკე

2.სურმავა სანდრო

3.გიორგაძე ნიკა

4.ჯიქიძე მედეა 

 

VII კლასი

1.კიკნაძე მარიამ

2.მაისურაძე მარიამ

3.ხუროძე ნუცა

4.მელიკ–მარუტოვი სალომე 

 

VIII კლასი 

1.კიკნაძე სალომე (სრული ათოსანი)

2.ტარუღიშვილი მეგი (სრული ათოსანი)

3.კუჭუაშვილი ნიკა

 

IX კლასი

1.ვაშაკიძე ლუკა (სრული ათოსანი)

2.გიორგაძე აკაკი

3.გოგიშვილი თემო

4.პარწიკანაშვილი მარიამ

 

 X კლასი

1.ბუჯიაშვილი ნიკა (სრული ათოსანი).

2.ტარუღიშვილი დაჩი.

 

XI კლასი 

1.ხომერიკი ნიკა (სრული ათოსანი).

2.დვალი თინათინ.

 

XII კლასი

1.სილაგაძე დავით 

ჩვენი პარტნიორები