+995 595 30 30 59

პედაგოგები

ლალი შენგელია

ისტორიის პედაგოგი

ია ბაზაძე

ფიზიკის პედაგოგი

მადონა ხარატიშვილი

სკოლის დირექტორი

თამარ მელქაძე

გეოგრაფიის პედაგოგი

ნანა ტიკარაძე

I ა კლასის აღმზრდელი

გურანდა სირბილაძე

სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების მასწავლებელი

თამარ მოლოდინაშვილი

I ა კლასის დამრიგებელი

ნინო ენუქიძე

ხატვის პედაგოგი

ლალი ზარანდია

სკოლის კონსულტანტი

ადმინისტრატორი

მაია ხარატიშვილი

თამარ წყაროზია

მათემატიკის პედაგოგი

ლიკა გვენცაძე

საინფორმაციო მენეჯერი

ნათია ქავთარაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი

ლალი ბანეთიშვილი

დაწყებითი კლასების პედაგოგი

თამარ გრიგოლია

დირექტორის მოადგილე

ნანი ყაველაშვილი

V კლასის აღმზრდელი

ეკა ანთაძე

I ბ კლასის დამრიგებელი

ნიკოლოზ წიკლაური

სპორტის პედაგოგი

ჩვენი პარტნიორები