+995 595 30 30 59

პედაგოგები

ნანა ტიკარაძე

I ა კლასის აღმზრდელი

თამარ გრიგოლია

დირექტორის მოადგილე

ნანი ყაველაშვილი

V კლასის აღმზრდელი

ლალი შენგელია

ისტორიის პედაგოგი

ადმინისტრატორი

მაია ხარატიშვილი

ლალი ბანეთიშვილი

დაწყებითი კლასების პედაგოგი

მადონა ხარატიშვილი

სკოლის დირექტორი

ლალი ზარანდია

სკოლის კონსულტანტი

ნათია ქავთარაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი

გურანდა სირბილაძე

სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების მასწავლებელი

ლიკა გვენცაძე

საინფორმაციო მენეჯერი

ჩვენი პარტნიორები