+995 595 30 30 59

პედაგოგები

მადონა ხარატიშვილი

სკოლის დირექტორი

ნათია ქავთარაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი

ლალი ბანეთიშვილი

დაწყებითი კლასების პედაგოგი

გურანდა სირბილაძე

სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების მასწავლებელი

ადმინისტრატორი

მაია ხარატიშვილი

ლალი ზარანდია

სკოლის კონსულტანტი

ლალი შენგელია

ისტორიის პედაგოგი

თამარ გრიგოლია

დირექტორის მოადგილე

ნანი ყაველაშვილი

V კლასის აღმზრდელი

ლიკა გვენცაძე

საინფორმაციო მენეჯერი

ნანა ტიკარაძე

I ა კლასის აღმზრდელი

ჩვენი პარტნიორები