+995 595 30 30 59

პედაგოგები

ლალი შენგელია

ისტორიის პედაგოგი

ლალი ბანეთიშვილი

დაწყებითი კლასების პედაგოგი

გურანდა სირბილაძე

სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების მასწავლებელი

ლიკა გვენცაძე

საინფორმაციო მენეჯერი

ნანი ყაველაშვილი

V კლასის აღმზრდელი

თამარ გრიგოლია

დირექტორის მოადგილე

ლალი ზარანდია

სკოლის კონსულტანტი

ადმინისტრატორი

მაია ხარატიშვილი

ნანა ტიკარაძე

I ა კლასის აღმზრდელი

ნათია ქავთარაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი

მადონა ხარატიშვილი

სკოლის დირექტორი

ჩვენი პარტნიორები