ლიკა გვენცაძე

 საინფორმაციო მენეჯერი, ისტ და ქიმიის პედაგოგი,  VI კლასის დამრიგებელი